Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ για την ρύθμιση του ανταγωνισμού στην ΕΕ και στα κράτη μέλη: επιτρεπτές και απαγορευμένες πρακτικές των επιχειρήσεων, συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, δημόσια και ιδιωτική εφαρμογή, ο νέος νόμος του 2018 για την αγωγή αποζημίωσης, ποινικά θέματα, απελευθέρωση αγορών, ο Ευρωπαϊκός Ουρανός, κρατικές ενισχύσεις και η απόφαση της Επιτροπής για τις Κυπριακές Αερογραμμές, οι Συμφωνίες ΕΕ με ΗΠΑ, σύγκριση με ΗΠΑ, μονοπώλια και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.