ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αυτό το μάθημα αποκωδικοποιεί τις δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται με το E-μάρκετινγκ μέσα από θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αναλύεται σχετική βιβλιογραφία ως επίσης και πραγματικά παραδείγματα στο διαδίκτυο.

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και εκμάθηση των τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση ενός τμήματος πωλήσεων έτσι ώστε αυτό να αποδίδει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων και των γενικών σκοπών της επιχείρησης.