Το μάθημα θα ασχοληθεί με την ειδική ανάλυση διαφόρων μορφών εγκλημάτων του ποινικού νόμου της Κύπρου τόσο σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης (actus reus) όσο και υποκειμενικής. Η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και εξ αμελείας, οι σωματικές βλάβες,  η κλοπή και η ληστεία, η απάτη, η εκβίαση, η απειλή, τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, το ηλεκτρονικό έγκλημα, τα ναρκωτικά και άλλα ειδικά εγκλήματα,  θα αναλυθούν τόσο μέσω της κυπριακής νομολογίας όσο και μέσω της νομολογίας του αγγλοσαξονικού συστήματος δικαίου το οποίο διέπει ως προς τις αρχές του το κυπριακό νομικό σύστημα. Οι φοιτητές κατ’ αυτόν θα αποκτήσουν την αναγκαία νομική γνώση τόσο της διάκρισης των εγκλημάτων όσο και της διάκρισης της ποινικής ευθύνης που αντιστοιχεί στον δράστης ή/και  στους δράστες αυτών.