Η βιβλιόθηκη του κολλεγίου παρουσιάζει το υποστηρικτικό υλικό που διαθέτει για τον κλάδο "εχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών"