Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει το φοιτητή της Φαρμακευτικής να κατανοήσει και να εμπεδώσει τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές της φυσικοχημείας και να  γνωρίσει την εφαρμογή τους στη Φαρμακευτική τεχνολογία.