Θέματα ψυχοακουστικής, Ανατομία και φυσιολογία έξω, μέσου, έσω αυτιού Ανατομία και φυσιολογία της Κεντρικής Ακουστικής οδού
Περιγραφή φυσιολογικής λειτουργίας και παθολογίας του ακουστικού και αιθουσαίου συστήματος.
Θέματα ακοομετρίας, Διαφορική διάγνωση των περιφερικών, κεντρικών και των λειτουργικών διαταραχών της ακοής.  
Αξιολόγηση του βαθμού της ακουστικής λειτουργίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακοολογική αξιολόγηση.
Πρόληψη της βαρηκοΐας και διατήρηση της ακοής. Παρέμβαση σε παιδιά. Παρέμβαση σε ενήλικες