Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων για τη γνωσιοσμπεριφορική θεραπεία τς τεχνικές τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η θεραπευτική σχέση και ο εμπειρικός συνεργατισμός και ο στόχος στη θεραπεία του ατόμου. τα χαρακτηριστικά του θεραπευτή και την ίδια την θεραπεία