Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια και υγιείνη του εργαστηριακού χώρου, την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών