Ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων διαθέσιμα στη διοίκηση των οργανισμών