Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με την θεωρία και την πρακτική των Διεθνών Σχέσεων. Ταυτοχρόνως αναλύονται μέσα από την πρακτική προοπτική τα διάφορα εμπειρικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, τα οποία εκτείνονται από την χρήση βίας μέχρι την ειρηνική διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διενέξεων, και από την εξωτερική πολιτική μέχρι την λειτουργία των διεθνών οργανισμών. Ιδίως όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς έμφασις δίδεται στη δομή και λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), του Συμβουλίου της Ευρώπης, ΟΑΣΕ κ.λπ., αλλά και στο ρόλο που διαδραματίζουν περιφερειακοί οργανισμοί, κατά κανόνα το ΝΑΤΟ. Περαιτέρω, τονίζεται η αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ των κλάδων των Διεθνών Σχέσεων και του Διεθνούς Δικαίου, παρότι κάποιες απόψεις, βεβαίως σεβαστές, τους θέλουν να υπάρχουν και να ασκούν επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή ανεξάρτητα.