Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα της ειδικότητας,  με το  οποίο οι φοιτητές έχουν μια εισαγωγική προσέγγιση της Αισθητικής προσώπου. Θα γνωρίσουν θεωρητικά τους τύπους των διαφόρων δερμάτων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον απλό καθαρισμό. Θα γνωρίσουν το βασικό εξοπλισμό της καμπίνας και τα απαραίτητα εργαλεία και αναλώσιμα υλικά.