Η παρουσίαση όλων των τομέων της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού, περιλαμβανομένων των βασικών μηχανισμών λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων.