Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση στη γνώση της λειτουργίας και της συνέργειας των διαφόρων φυσιολογικών συστημάτων (νευρικό, μυϊκό, καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, ενδοκρινικό, ανοσοποιητικό), κατά την άσκηση και των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων προσαρμογών που προκαλούνται στον οργανισμό. Κάθε θεματική ενότητα καλύπτει το γνωστικό φάσμα του αντίστοιχου θέματος με ειδική αναφορά στο φύλο, ηλικία, προπόνηση, τις ιδιαιτερότητες και τις ενεργειακές απαιτήσεις του αθλήματος.

Σε επίπεδο βιοχημείας της άσκησης το μάθημα αποσκοπεί στο να αναλύσει σε βάθος τον τρόπο ρύθμισης του μεταβολισμού των κυριότερων ενεργειακών υποστρωμάτων κατά την άσκηση και να παρουσιάσει τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο και εξηγούν τις μεταβολικές προσαρμογές στην οξεία και χρόνια άσκηση.