Επισυνάπτεται πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος.