Εισαγωγή στην ανατομία και τη φυσιολογία των συστημάτων ομιλίας, λόγου, και ακοής, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες επικοινωνίας.  Το μάθημα παρέχει την ορολογία και γνώση ώστε να μπορούν οι φοιτητές να περιγράψουν με όρους ανατομίας/φυσιολογίας τις διαδικασίες κατανόησης λόγου, παραγωγής ομιλίας, και αντίληψης του ήχου.