Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Υποστηρικτικό υλικό