ΣΧΟΛΗ

NOMIKH

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος Μαθήματος:

ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός / Τμήμα:

Τετράμηνο: 

LAW440Ν

ΕΑΡΙΝΟ 2018

Ημέρα / Ώρα:

Credits / ECTS:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18:10 – 21:00

5 ECTS

Αίθουσα Διδασκαλίας:

Προαπαιτούμενο(α):

200

LAW 115, LAW225(CY) ή LAW226(GR)

Καθηγητής:

Τηλέφωνο Γραφείου:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ

 

Αρ. Γραφείου:

Ώρες Γραφείου:

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Icj60091@myport.ac.uk                                   www.euc.ac.cy

Περιγραφή Μαθήματος:

To μάθημα θα ασχοληθεί με την κριτική ανάλυση των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ή χρησιμοποιούνται ακόμη για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Κυρίως ερευνάται η σταδιακή διαμόρφωση και η σύγχρονη εξέλιξη ποινών στερητικών της ελευθερίας. Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν οι παράγοντες διαμόρφωσης των τιμωρητικών τάσεων στην σύγχρονη κοινωνία. Επίσης θα αναλυθούν τα στοιχεία του σωφρονιστικού συστήματος και τα ζητήματα που αναφύονται από τη λειτουργία του.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 

1. Κατανοήσουν το σκοπό του επίσημου κοινωνικού ελέγχου όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την ποινική καταστολή

2. Αξιολογούν κριτικά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των μεθόδων της ποινικής καταστολής και των μέτρων που ακολουθεί στην σύγχρονη κοινωνία καθώς και τους λόγους που τα επιβάλουν

3. Αντιληφθούν τη λειτουργιά του σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος και τον ρόλο του σε σχέση με την σωφρονιστική λειτουργία της ποινής

 

Βασικά Εγχειρίδια:

Γαλανού Μαρία, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2011

 

Susan Easton and Christine Piper, Sentencing and Punishment,  3rd edition, Oxford University Press

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δημόπουλος Χ. Σωφρονιστικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009

Κουράκης Ν. : Ποινική Καταστολή,  Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005

Αλεξιάδης Σ.: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινική Καταστολή, Σακκουλα, 1990

Λ.Μαργαρίτης- Ν.Παρασκευόπουλος, Ποινολογία,  Σάκκουλας, 2005

Ζαραφωνίτου Χ. : Τιμωρητικότητα, Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική  Βιβλιοθήκη 2008

 

 

Ο Νόμος για τα Πνευματικά Δικαιώματα στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Ο νομικός όρος «Πνευματικό Δικαίωμα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το δικαίωμα του συγγραφέα να προστατεύει την πρωτότυπη εργασία του.  Ο Νόμος προστατεύει αυτή την εργασία έναντι αντιγραφής χωρίς άδεια και προασπίζεται το δικαίωμα του συγγραφέα να αντλεί εισόδημα από την εργασία του/της.

Είναι παράνομο να αντιγραφεί πάνω από το 10% ή ένα κεφάλαιο (όποιο είναι μεγαλύτερο) από το εγχειρίδιο του μαθήματος ή άλλο εγχειρίδιο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από 10 σελίδες.  Η φωτοτυπία πρέπει να είναι για προσωπική χρήση.

Κατοχή σημαντικής ποσότητας φωτοτυπημένου υλικού (όπως ολόκληρο εγχειρίδιο) στο χώρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να επιφέρει πειθαρχική ποινή από το πανεπιστήμιο και τις αστυνομικές αρχές.

Αγοράστε το εγχειρίδιο του μαθήματος και κρατείστε το για πάντα!  Προσφέρει καλύτερο οπτικό υλικό, συνδέσεις για το μάθημα, και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων! Η Κύπρος πρέπει να διατηρήσει το καλό της όνομα στην επιστημονική κοινότητα!

 

Επιπρόσθετες σημειώσεις (προαιρετικό):

 

 

 

 

Εβδομαδιαία ύλη:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΜΑ

1.

16/02/18

Εισαγωγή

 

2.

23/02/18

Ιστορική Αναδρομή

 

3.

02/03/18

Θεωρίες της Τιμωρίας και Σωφρονιστικά Συστήματα

 

4.

09/03/18

Αρχιτεκτονική και Φυλακή                                                                                                                    

 

5.

16/03/18

Τιμωρητικότητα: Ιδεολογία, Φιλοσοφία, πολιτική και κοινωνία – Ανάπτυξη διεθνούς ενδιαφέροντος

 

6.

23/03/18

Ενδιάμεσες εξετάσεις

 

7.

30/03/18

Δικαιοσύνη ως τιμωρία ή ως αποκατάσταση, Ο ρόλος του θύματος και ο ρόλος των ΜΜΕ

 

02-08/04/18

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

 

 

8.

13/04/18

Δικαιώματα κρατουμένων ΙΙ

 

9.

20/04/18

Ιδιωτικές φυλακές

 

10.

27/4/18

Παρουσιάσεις εργασιών

 

11.

28/04/18

Επίσκεψη στις φυλακές

 

12.

18/05/18

Επανάληψη

 

13.

25/05/18

*Course/Instructor’s Evaluations

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

14.

01/06/15

Τέλος Εξαμήνου

 

 

*Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε το μάθημα ηλεκτρονικά, βάση των οδηγιών που θα σας σταλούν με sms/email.

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ1

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

25

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

40

ΕΡΓΑΣΙΑ

25

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

10

ΣΥΝΟΛΟ

100%

1  Σύστημα Βαθμολόγησης:

Βαθμός                Επεξήγηση                                          Μονάδες                            Ποσοστό

 

A                                             Άριστα                                 4.0                                          90 και άνω

B+                                           Πολύ Καλά                         3.5                                          85 - 89

B                                             Καλά                                     3.0                                          80 - 84

C+                                           Σχεδόν Καλά                      2.5                                          75 - 79

C                                             Μέτρια                                2.0                                          70 - 74

D+                                          Κάτω του Μετρίου          1.5                                          65 - 69

D                                             Φτωχά                                  1.0                                          60 - 64

F                                              Αποτυχία                             0                                              --

I                                               Ελλιπής                                0                                              --

W                                            Απόσυρση                          0                                              --

P                                             Pass                                       0                                              --

AU                                          Audit                                     0                                              --

 

 

(α) Ο βαθµός «Ι» δίνεται όταν ο φοιτητής/τρια έχει διατηρήσει  ικανοποιητικές επιδόσεις κατά

την διάρκεια του µαθήµατος αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα µέρος των εργασιών και των απαιτήσεων του µαθήµατος (π.χ. τελική εξέταση) και οι λόγοι που προβάλλονται έγιναν αποδεκτοί από τον καθηγητή/τρια του συγκεκριµένου µαθήµατος. 

Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επεξηγούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η επιτυχής συµπλήρωση των απαιτήσεων του µαθήµατος καθώς και η συνεννόηση για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. 

Είναι υποχρέωση του φοιτητή/τριας, ύστερα από συνεννόηση µε τον καθηγητή/τρια να εκπληρώσει τις εναποµείνασες υποχρεώσεις του µαθήµατος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδοµάδων του επόµενου τετραµήνου.  Αποτυχία του φοιτητή/τριας να ολοκληρώσει τις εργασίες στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε αποτυχία (F) του συγκεκριµένου µαθήµατος.

(β) Ο βαθµός «W» υποδηλώνει την απόσυρση από ένα µάθηµα πριν από την συγκεκριµένη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην πολιτική απόσυρσης.

(γ) Ο βαθµός «P» δεν υπολογίζεται στο γενικό µέσο όρο (G.P.A.) αλλά συνυπολογίζεται έναντι των πιστωτικών µονάδων.

(δ) Ο βαθµός «F» υπολογίζεται στο γενικό µέσο όρο (G.P.A.).

(ε) Μαθήµατα τα οποία µεταφέρονται από άλλο ακαδηµαϊκό ίδρυµα δεν συνυπολογίζονται στον υπολογισµό του γενικού µέσου όρου (G.P.A.).

 

 

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί για Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και Πειθαρχία φοιτητών/τριών

 

Το Πανεπιστήμιο έχει την ευθύνη να διατηρεί και να προωθεί την ποιότητα της επιστημονικής γνώσης, όπως επίσης να διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριές του αντιλαμβάνονται τι είναι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Στο κείμενο αυτό διαγράφεται η πολιτική του Πανεπιστημίου για την αντιδεοντολογική ακαδημαϊκή λειτουργία των φοιτητών/τριών του. Τέτοια αδικήματα συνεπάγονται ποινές. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους Εσωτερικούς Κανονισμούς για την Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και Πειθαρχία Φοιτητών/τριών και προτρέπονται να ζητήσουν τη βοήθεια και καθοδήγηση του Τμήματος όσον αφορά τη δεοντολογική ακαδημαϊκή πρακτική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση υλικού από πηγές του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποφύγουν οποιαδήποτε μη εσκεμμένη ανεντιμότητα.

 

Οι πιο κάτω όροι υποδεικνύουν τους τύπους της δεοντολογικής πρακτικής. 

 

 1. i.    Πρωτοτυπία

 

Για τους σκοπούς της Πολιτικής Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας «πρωτότυπη» εργασία είναι γνήσια δουλειά που παράγεται για τη συγκεκριμένη προς αξιολόγηση μελέτη από το φοιτητή/τρια, η οποία φέρει το όνομά του/της. Οποιαδήποτε χρήση ιδεών ή επιστημονικής γνώσης άλλων (πρέπει να) είναι διακριτή. Η «εργασία» δεν περιλαμβάνει μόνο γραπτό υλικό αλλά και προφορικό, ακουστικό, οπτικό, ή άλλο υλικό που έχει υποβληθεί για βαθμολόγηση.

 

 1. ii.    Ακαδημαϊκή Ανεντιμότητα

 

Η ακαδημαϊκή ανεντιμότητα καθορίζεται από την έκταση και το επίπεδο της πρόθεσης. Κατά την εκτίμηση της έκτασης ή κλίμακας ανεντιμότητας ο διδάσκων/διδάσκουσα θα αξιολογήσει πόση από τη δουλειά του φοιτητή/τριας είναι δική του μετά την αφαίρεση όλου του αναγνωρισθέντος υλικού πηγών. Σε καμιά περίπτωση, δουλειά που είναι προϊόν λογοκλοπής μπορεί να συνυπολογισθεί για τον καθορισμό ενός βαθμού. Η πρόθεση για εξαπάτηση αποτελεί την πλέον σημαντική ακαδημαϊκή ανεντιμότητα. Επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις εξαπάτησης συνεπάγονται την επιβολή βαρειών ποινών στο φοιτητή/τρια και η παράβαση θα καταγράφεται επίσημα και μόνιμα στο φάκελο του φοιτητή/τριας.

 

 1. iii.    Λογοκλοπή

 

Λογοκλοπή είναι η παρουσίαση από ένα/μια φοιτητή/τρια της δουλειάς κάποιου άλλου ως δικής του/της. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 

 • Υποβολή από ένα φοιτητή/τρια της δουλειάς κάποιου άλλου ως δικής του.
 • Παράφραση ή συντόμευση κειμένου χωρίς την αναγνώριση της πηγής του υλικού.
 • Αυτούσια παραπομπή ή αντιγραφή λέξεων από μέρος ή ολόκληρη δουλειά, ιδεών, ή επιστημονικής γνώσης κάποιου άλλου χωρίς τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του, αναγνώριση ή αναφορά.
 • Υποβολή από ένα φοιτητή/τρια δουλειάς που αγοράστηκε, που δανείστηκε,  ή έρευνας, άρθρων και σχεδίων εργασίας που κλάπηκαν. 

 

 1. iv.    Δολίευση

 

Δολίευση είναι η παροχή ή λήψη μη εξουσιοδοτημένης βοήθειας για αθέμιτη εκμετάλλευση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από εξέταση, διαγώνισμα, παρουσίαση ή άλλη αξιολόγηση, όπως:

 • Συνεργασία εκ των προτέρων αν αυτό απαγορεύεται ειδικά από το διδάσκοντα.
 • Προφορική συνεργασία κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται ειδικά από το διδάσκοντα.
 • Η χρήση σημειώσεων, βιβλίων, ή άλλων γραπτών βοηθημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται ειδικά από το διδάσκοντα.
 • Η χρήση ηλεκτρονικών τεχνασμάτων και κινητής τηλεφωνίας για αποθήκευση, μετάδοση ή φωτογράφηση πληροφοριών από και προς μια εξωτερική πηγή.
 • Η χρήση κωδικών ή σημάτων που αποσκοπούν στην επικοινωνία με άλλους φοιτητές/τριες μέσα στην αίθουσα εξέτασης.
 • Το να κοιτάζει ένας πάνω στο γραπτό κάποιου άλλου και/ή να επιτρέπει σε άλλο φοιτητή/τρια να κοιτάζει στο γραπτό του κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
 • Διαβίβαση οποιωνδήποτε πληροφοριών σε φοιτητές/τριες που δεν έχουν ακόμη παρακαθίσει σε εξετάσεις.
 • Παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων μιας εξέτασης διευθετώντας με άλλο/η φοιτητή/τρια να παρακαθίσει σε μια εξέταση στη θέση του ή στη θέση του ιδίου.
 • Προσποιούμενος/η ότι έχει παρακαθίσει στην εξέταση αλλά να μην παραδίδει το γραπτό του/της και μετά να ισχυρίζεται ότι το απώλεσε ο διδάσκων/διδάσκουσα.

 

 

 1. v.    Συμπαιγνία

 

Συμπαιγνία είναι η λανθασμένη αντιπροσώπευση από ομάδες φοιτητών/τριών οι οποίοι εν γνώσει τους βοηθούν ο ένας τον άλλο για να επιτύχουν ένα αθέμιτο εξεταστικό πλεονέκτημα. Περιλαμβάνει:

 

 • Αντιπροσώπευση της δουλειάς διαφόρων προσώπων ως δουλειάς ενός φοιτητή/τριας με την εν γνώσει ανάμειξη και των δύο μερών στη διευθέτηση.
  • Αντιπροσωπεύοντας τη δουλειά ενός φοιτητή/τριας ως δουλειάς μιας ομάδας φοιτητών/τριών με την εν γνώσει ανάμειξη και των δύο μερών στη διευθέτηση.
  • Ηθελημένη πολλαπλή διανομή αντιγράφων των μελετών, άρθρων ή σχεδίων εργασίας ενός/μιας φοιτητή/τριας σε άλλους φοιτητές/τριες για υποβολή μετά την μετονομασία της μελέτης ως δικής τους.

 

 

 1. vi.    Χάλκευση

 

Χάλκευση είναι η ψευδής αντιπροσώπευση δεδομένων έρευνας ή «παραστασιακού» υλικού σαν πρωτότυπης αυθεντικής δουλειάς για υποβολή για βαθμολόγηση. Παραδείγματα είναι:

 

 • Επινόηση δεδομένων.
 • Ηθελημένη παράλειψη μερικών δεδομένων προς απόκτηση επιθυμητών αποτελεσμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

 

 

Ποινές και Διαδικασίες

 

Ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού, αφού αξιολογήσει την έκταση της ανεντιμότητας και το επίπεδο της πρόθεσης και αποδείξει την ακαδημαϊκή ανεντιμότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ή συνδυασμό από τις ακόλουθες ποινές και διαδικασίες:

 

 • Να απαιτήσει να ξαναγραφτεί μια μελέτη/εργασία που περιέχει ύλη που αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
 • Να μειώσει το βαθμό μιας έκθεσης ή ενός σχεδίου εργασίας.
 • Να μηδενίσει μια εργασία.
 • Να μειώσει το βαθμό ενός μαθήματος.
 • Να μηδενίσει ένα μάθημα.
 • Να παραπέμψει την περίπτωση στη Σύγκλητο για περαιτέρω μέτρα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή ακαδημαϊκής φοίτησης ή αποβολή.

 

 

Αναμένεται ότι οι διδάσκοντες θα αναφέρουν γραπτώς στο Γραφείο Εγγραφών (μέσω του Προέδρου του Τμήματος) όλες τις επιβληθείσες ποινές, με σύντομη περιγραφή του περιστατικού, αποστέλλοντας αντίγραφα στον Κοσμήτορα της σχετικής σχολής και στον Πρύτανη. Εάν ένας/μια διδάσκων/διδάσκουσα ανακοινώσει ότι ένας φοιτητής/φοιτήτρια έχει μηδενιστεί στο μάθημα λόγω ακαδημαϊκής ανεντιμότητας, ο/η τιμωρηθείς/σα φοιτητής/τρια δεν επιτρέπεται να αποσυρθεί από το μάθημα.