Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές του τομέα της Διοίκησης, τα βασικά
θεμέλια και τις δεξιότητες σε μαθηματικά προβλήματα και στις εφαρμογές τους στην διοίκηση.Με την γνώση σημαντικών μαθηματικών εργαλείων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν επαρκώς προβλήματα που αφορούν την διοίκηση, την οικονομία και την χρηματοπιστωτική.