Το μάθημα της κινησιοθεραπείας ασχολείται με την μελέτη και την κατανόηση της κίνησης και την εφαρμογή της στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν, να καταγράφουν και να προσδιορίζουν την ποιότητα της κίνησης σε σχέση με τις αρχές της εμβιομηχανικής, να γνωρίζουν και να αξιολογούν με υποκειμενικούς και αντικειμενικούς τρόπους το λειτουργικό έλλειμμα και να οργανώνουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης βασιζόμενοι σε τεκμηριωμένες επιστημονικά πρακτικές (evidence-based practice).