Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να παρέχουν ολιστική φροντίδα υγείας στο χώρο και στο περιβάλλον του πελάτη τους.