Περιγραφή όλων των διαθέσιμων νοσοκομειακών διαιτών που αντιστοιχούν σε υγιείς και σε παθολογικές καταστάσεις. Σχεδιασμός και τροποποιήσεις των διαιτών αυτών αναλόγως της περίπτωσης του κάθε ασθενούς. Διατροφική υποστήριξη νοσηλευόμενων ατόμων και ασθενών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.