Το μάθημα αναφέρεται στις φαρμακολογικές και μη θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές για την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και προσέγγιση