Το μάθημα Υγιεινή της Εργασίας έχει στόχο να εντάξει τον φοιτητή στις αρχές της υγιεινής στο χώρο εργασίας αλλά και σε μεθόδους καλής πρακτικής υλοποίησης και εφαρμογής πρόληψης και αποκατάστασης συνθηκών υγιεινής στο επαγγελματικό περιβάλλον