Η Κλινική πρακτική ΙΙ αναμένεται να εισαγάγει το άτομο στην κλινική πρακτική στο χώρο της κοινοτικής νοσηλευτικής στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας κύπρου να τον προετοιμάσει για την πρακτική που εφαρμόζετε στο κλινικό χώρο με στάσεις γνώσεις δεξιότητες και καλές πρακτικές