Η Κλινική πρακτική σε κέντρα αποκατάστασης, ημερήσιας φροντίδας και κατοίκον φροντίδα