Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει την ανατομία των εσωτερικών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος κατά την απεικόνιση αυτών με υπερήχους.
  • Επεξηγεί την ανατομική απεικόνιση των μεγάλων αγγείων της καρδιάς μέσω αγγειογραφίας.
  • Προσδιορίζει τις ανατομικές δομές του ανθρωπίνου σώματος σε πολλαπλά επίπεδα(εγκάρσιο, οβελιαίο, στεφανιαίο).
  • Προσδιορίζει την ακτινοανατομία μιας περιοχής ανάμεσα σε μια μαγνητική και αξονική τομογραφία.
  • Επεξηγεί γιατί μια ανατομική δομή απεικονίζεται με μαγνητικό συντονισμό ενώ αδυνατεί να εμφανιστεί στην αξονική και αντίστροφα.
  • Επιδεικνύει την τεχνική εξέτασης για την ανάλογη ανατομική περιοχή που εξετάζεται.